شرط داوری را در کجای قرارداد و به چه شیوه ای باید پیش بینی کنیم؟

پرسش: شرط داوری را در کجای قرارداد و به چه شیوه ای باید پیش بینی کنیم؟ آیا برای درج این شرط، جملات و عبارات خاصی لازم است؟ بعلاوه اگر ما بخواهیم در قراردادهای جاری مان هم که در حال انجام هستند شما را داور قرار دهیم، الان و در حین اجرا می توانیم چنین کاری بکنیم؟ پاسخ: اولا برای درج شرط داوری نه نیازی به جملات و عبارات خاص و ویژه ای هست و نه لازم است در جای معینی مشاهده کامل مطلب

تکلیف به هنگام بروز اختلاف با پیشنهادات مدیر بنگاه که به عنوان داور انتخاب شده است.

پرسش: در معامله ملکی صورت گرفته میان اینجانب و فروشنده، مدیر بنگاه املاک به عنوان داور انتخاب شده و اینک با بروز اختلاف، پیشنهادهایی که برای حل مشکل مطرح می کند مورد رضایت ما قرار نگرفته و موضوع با بن بست مواجه شده است.تکلیف ما چیست؟ پاسخ:دو نکته در مورد سوال مطرح شده لازم به ذکر است : نخست اینکه متاسفانه بسیاری از مردم گمان می کنند که داوری برای آشتی دادن مردم و نصف کردن مزایای مقرر در قرارداد مشاهده کامل مطلب

آیا با وجود پیش بینی داوری در قرارداد و بدون رضایت بنده چنین امری ممکن و قانونی است؟ بنده چه کاری می توانم انجام دهم؟

پرسش: با اینکه ما در قراردادمان شرط داوری پیش بینی کرده ایم و بنا بوده در صورت اختلاف به داور مرضی الطرفین مقرر در قرارداد مراجعه کنیم ولی طرف مقابل علیرغم تذکرات بنده رفته و در دادگاه اقامه دعوا کرده و متاسفانه دعوا هم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. آیا با وجود پیش بینی داوری در قرارداد و بدون رضایت بنده چنین امری ممکن و قانونی است؟ بنده چه کاری می توانم انجام دهم؟ پاسخ: اشکال شما وارد است مشاهده کامل مطلب

نحوه پرداخت حق الزحمه داوری چگونه است؟

پرسش: نحوه پرداخت حق الزحمه داوری چگونه است؟ آیا برای پیش بینی شرط داوری لازم است مبلغی هم پرداخت شود؟ پاسخ: خیر، در هنگام پیش بینی داوری نیازی به هیچ پرداختی نیست. در رسیدگی داوری، همانند رسیدگی قضایی، وقتی درخواست شروع داوری صورت می گیرد باید حق داوری پرداخت شود. النهایه هزینه داوری به نسبت رسیدگی های قضایی بسیار کمتر است و ضمنا نیازی به چند بار پرداخت برای رسیدگی های مراحل مختلف دادرسی نیست.

آیا برای پیش بینی شرط داوری بنیاد گواه لازم است که زمان عقد قرارداد، نماینده بنیاد هم حاضر باشد؟

پرسش: آیا برای پیش بینی شرط داوری بنیاد گواه لازم است که زمان عقد قرارداد، نماینده بنیاد هم حاضر باشد و توافق را بپذیرد و یا توافق در دفتر بنیاد صورت گیرد؟ روش این کار چگونه است؟ پاسخ: خیر. برای پیش بینی شرط داوری بنیاد، نه نیازی به پذیرش بنیاد وجود دارد و نه حضور شما در دفتر بنیاد و نه حضور نماینده بنیاد در هنگام انعقاد عقد شما لازم است. همینکه خود طرفین در قرارداد، به داوری داوران بنیاد مشاهده کامل مطلب

توصیه های بنیاد در خصوص شرط داوری

*  شما می توانید با توجه به شناخت خود از هر یک از داوران بنیاد داوری گواه، یک یا چند نفر را از میان ایشان، برای داوری اختلاف خود انتخاب و یا بدون تعیین فرد یا افراد معینی، فقط با مشخص کردن تعداد داور، انتخاب داور یا داوران را به بنیاد واگذار کنید. *  جز در مورد اختلافات بزرگ و دارای ابعاد اقتصادی کلان، بهتر است تعداد داور را یک نفر تعیین نمایید( در صورت ترجیح تعدد، بهتر است، تعداد مشاهده کامل مطلب

جایگاه قانونی داوری

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن به جای رسیدگی های قضایی رسمی، به طور مفصل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است. بالاتر از قانون یاد شده، برنامه های پنج ساله ……جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آخرین برنامه پنج ساله کشور(……) ضمن به رسمیت شناختن این مشاهده کامل مطلب

خطر داوری

علیرغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می تواند خطرناک نیز باشد؛ تحقق مزایای داوری منوط به حقوقدان بودن داور یا داوران است. متاسفانه د ر قانون آیین دادرسی مدنی که  داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است. در نتیجه، چنانچه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوقدان به عنوان داور نمایند، باز هم شرط داوری جایگزین مشاهده کامل مطلب

مزایای داوری ( در مقایسه با رسیدگی های مراجع قضایی )

داوری، ضمن آنکه قانونا دارای تمامی آثار الزام آور رسیدگی های قضایی دولتی است، دارای مزایای فراوانی نسبت به آنهاست که باعث شده است این نهاد مترقی، در میان کسانی که از اطلاعات لازم در مورد آن برخوردارند، به ویژه تجار و صنعتگران و ارائه کنندگان خدمات، از استقبال فراوان برخوردار شود به گونه ای که کمتر فعال اقتصادی می توان یافت که با وجود آگاهی نسبت به نهاد داوری و مزایای آن و شناخت داوران شایسته از جهت علمی مشاهده کامل مطلب

تعریف داوری

طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می توانند برای رفع اختلاف خود، به جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت پرداخته، رای لازم را صادر کنند. چنانچه رای صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رای دادگاهها لازم الاتباع و از تمامی مزایای آراء صادره توسط قوه قضائیه برخوردار خواهد بود. اشخاص، نه تنها می مشاهده کامل مطلب