برخی از سوابق علمی و آموزشی:

 • دانش آموخته دانشگاه علوم قضایی تهران
 • تدریس دروس مرتبط حقوقی همچون شرایط عمومی پیمان و مسئولیتهای مدنی مدیران برای دستگاههای اجرایی استان برای ۱۰ سال.
 • تدریس دروس حقوق ثبت و آیین دادرسی مدنی برای کارآموزان وکالت( موضوع ماده ۱۸۷ ) به مدت ۱۲ سال و عضو کمیسیون اختبار کارآموزان وکالت.
 • قاضی نمونه کشوری در سال ۱۳۸۰
 • استاد نمونه واحدآموزش دادگستری استان زنجان در سال ۱۳۸۹

 برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

 • قاضی بازنشسته دادگستری با بیش از ۳۰ سال سلبقه قضایی و فعالیت عملی
 • رییس سابق دادگاه تجدید نظر استان برای ۸ سال
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • داور مورد تایید اتاق بازرگانی نهاد ریاست جمهوری
 • داور منتخب اتاق بازرگانی ایران
 • عضو شورای مشورتی حقوقی دانشگاه زنجان
 • رسیدگی به دعاوی مختلف و صدور رای به عنوان داور منتخب طرفین اختلاف یا دادگاه