برخی از سوابق علمی و آموزشی:

 • دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
 • – عضو هیات علمی پیشین دانشگاه امام صادق(ع)
 • عضو هیات علمی فعلی دانشگاه زنجان
 • مدیر گروه و موسس رشته حقوق دانشگاه زنجان
 • مدرس دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهران(واحدکیش)، دانشگاه زنجان و ….
 • برگزیده جشنواره بین المللی فارابی و اٍثرمیان رشته ای دانشگاه امام صادق(ع)

برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

 • وکالت دادگستری از سال۱۳۸۵
 • داور منتخب اتاق بازرگانی ایران
 • عضو هیات انتظامی تخلفات مرکزی وزارت علوم
 • معاون پیشین پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع). معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی دانشگاه زنجان.رییس پیشین دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان و مدیر فعلی گروه حقوق دانشگاه زنجان

برخی از آثار تالیفی:

_ تعدیل قرارداد

_ اندیشه هایی در حقوق اسلامی

_ تفسیر اصولی قانون مدنی

 • حقوق ایران ( بخش مسئولیت مدنی)

– مقالات متعدد حقوقی که برخی از آنها در همین سایت در دسترس علاقمندان است