برخی از سوابق علمی و آموزشی:

 • دکترای حقوق خصوصی دانشگاه نانتر پاریس
 • استاد مسلم حوق تجارت ایران و مولف کتاب های فراوان پژوهشی و درسی حقوق تجارت
 • استاد بازنشسته هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران
 • استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 • عضو وابسته هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهذان
 • استاد مدعو دوره دکتری دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و ….

برخی از فعالیت های حقوقی و اجرایی:

 • ۶ سال قاضی دادگستری
 • داور منتخب اتاق بازرگانی ایران
 • وکیل پایه یک دادگستری
 • داور و وکیل در بسیاری از داوری های داخلی و بین المللی در ایران ، هلند و فرانسه
 • مشاور حقوقی وزارتخانه ها و بانک های مهم کشور همچون بانک صادرات و ….

  برخی از آثار تالیفی:

 • حقوق تجارت: شرکت های تجاری (۲ جلد)
 • حقوق تجارت: اسناد تجاری
 • حقوق تجارت: ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
 • حقوق تجارت: کلیات، اعمال تجاری و…
 • حقوق تجارت تطبیقی
 • حقوق تجارت بین الملل

مقالات متعدد حقوقی که بخشی از آنها در همین سایت در دسترس علاقمندان است.