آگاهی فنی از روابط خریداران و فروشندگان

س .  ما راغب هستیم که اختلافات ناشی از روابط خود با خریداران محصولات و دریافت کنندگان خدماتمان را به داوری ارجاع دهیم، ولی آیا داوران شما از مسائل فنی مربوط به محصولات و خدمات ما آگاهی دارند که بتوانند به مشکل پیش آمده رسیدگی کرده و رای صادر کنند؟ ج : نیازی نیست که داور یا داوران از مسائل فنی و تکنیکی حاکم بر روابط اشخاص باخبر باشند تا بتوانند به اختلاف پیش آمده رسیدگی کنند، همچنانکه قضات دادگستری مشاهده کامل مطلب

عدم پذیرش رای توسط طرف مقابل

س : در صورتی که رای داوری صادر شود ولی طرف مقابل آن را قبول نکند و حاضر به اجرای آن نشود، رای چه ارزشی خواهد داشت؟ ج : اجرای رای داوری همانند رای دادگاه است و ضرورتی به قبول رای داور توسط شخص محکوم نیست. بنابر  این همچنانکه در مورد رای دادگاه، اگر محکوم نخواهد اختیارا رای دادگاه را به اجرا گذارد، می توان از طرق پیش بینی شده در قانون ، او را مجبور به انجام تعهد کرد، مشاهده کامل مطلب

مخالفت شریک با حل و فصل از طریق داوری

س : با اینکه بنده و شریکم به مشکل حاد برخورد کرده ایم و بنده اصرار دارم موضوع از طریق داوری حل و فصل شود تا زودتر هم تعیین تکلیف شود، ایشان به دلایل واهی و البته بیشتر جهت خرید زمان، با این درخواست مخالفت می کنند. با وضعیت پیش آمده چطور می توانم موضوع را به داوری بفرستم؟                     ج : متاسفانه تا زمانیکه شریک شما حاضر به پذیرش داوری نشود، امکان رسیدگی از طریق داوری وجود نخواهد داشت مشاهده کامل مطلب