پس از مدت ها از انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت، تازه متوجه شده ام که در قراردادمان، داور رسیدگی کننده به اختلاف، کارمند بخش حقوقی شرکت تعیین شده است.

پرسش:
پس از مدت ها از انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت، تازه متوجه شده ام که در قراردادمان، داور رسیدگی کننده به اختلاف، کارمند بخش حقوقی شرکت تعیین شده است. بنده در زمان انعقاد قرارداد، توجه به این بند نداشتم و الان که متوجه موضوع شده ام گمان می کنم در صورت بروز اختلاف( که بسیار هم ممکن است)، فرد یادشده طبعا از شرکت طرفداری خواهد کرد. بنده برای رفع مشکل چه اقدامی می توانم انجام دهم؟

پاسخ:متاسفانه با اینکه چنین توافق هایی با مبانی دادرسی عادلانه در تعارض هستند و لذا به واقع اعتبار ندارند، ولی در این مورد منعی در قانون مطرح نشده است و لذا گاهی دادگاهها هم این نوع شرط داوری را معتبر دانسته و رای داور را ملاک عمل قرار می دهند. بنابراین، ممکن است در صورت بروز اختلاف، شما با مشکل مواجه شوید. بنابراین پیشنهاد ما این است که حال که اختلافی میان شما به وجود نیامده است

، حتی الامکان از امتیازات قراردادی خود استفاده کرده، شرکت را راضی کنید که داور را تغییر دهد. طبعا این کار می تواند شما را از دردسرهای احتمالی آینده برهاند.

پیام بگذارید