مشاوره حقوقی در خصوص داوری و همچنین مشاوره عمومی حقوقی، از جمله کارکردهای مهم بنیاد داوری است. واقعیت این است که حتی گاه تحصیلکردگان حقوق کشور هم از کم و کیف داوری و ابعاد و جوانب آن بی خبرند. طبیعی است که عموم مردم در این زمینه نا آگاهتر باشند. این بنیاد وظیفه خود می داند به افرادی که تمایل داشته باشند از کم و کیف داوری و چگونگی پیش بینی آن در قرارداد و ابعاد و آثار این شرط اطلاعات کسب کنند مشاوره دهد. بر همین اساس، علاوه بر درج اطلاعات حقوقی داوری در همین سایت و درج مقالات علمی مرتبط و به ویژه، درج تدریجی پاسخ پرسش های مطرح شده در خصوص داوری، این بنیاد آمادگی دارد هر نوع مشورت علمی و اجرایی در خصوص داوری را به هموطنان عزیز ارائه نماید و از این طریق به ارتقای بهداشت قضایی کمک کند.  این مهم، هم از طریق ارسال سوال با ایمیل و هم تماس تلفنی و هم مراجعه حضوری به آدرس بنیاد میسر است.