شرط داوری را در کجای قرارداد و به چه شیوه ای باید پیش بینی کنیم؟

پرسش:

شرط داوری را در کجای قرارداد و به چه شیوه ای باید پیش بینی کنیم؟ آیا برای درج این شرط، جملات و عبارات خاصی لازم است؟ بعلاوه اگر ما بخواهیم در قراردادهای جاری مان هم که در حال انجام هستند شما را داور قرار دهیم، الان و در حین اجرا می توانیم چنین کاری بکنیم؟

پاسخ:

اولا برای درج شرط داوری نه نیازی به جملات و عبارات خاص و ویژه ای هست و نه لازم است در جای معینی از قرارداد درج شود با اینهمه در همین سایت، عبارتی به عنوان پیشنهاد ذکر شده است و برای دقیق بودن این شرط می توانید تلفنی یا حضوری هم از طریق دفتر بنیاد اطلاعات کسب کنید. ضمن اینکه طبیعی است که چنین شرطی در اواخر متن قرارداد و ذیل عنوان شیوه تفسیر و حل اختلاف ذکر شود. ثانیا هیچ اشکالی در ارجاع اختلافات احتمالی قراردادهای پیشین به داوری نیز وجود ندارد، بلکه حتی می توان مشکلاتی که در مرحله دادرسی در دادگاه است را نیز به داوری ارجاع نمود. شما با قرارداد مکمل یا اضافه کردن شرط لازم در همان قرارداد پیشین می توانید داوری را در آنها پیش بینی کنید.

پیام بگذارید