شما می‌توانید ضمن برقراری تماس مستقیم با بنیاد از طریق صفحه اطلاعات تماس، از طریق فرم زیر نیز اقدام به درخواست مشاوره نمایید.

پیام ارسالی شما از طریق فرم زیر به منظور درخواست مشاوره مستقیما در دسترس مدیریت بنیاد قرار خواهد گرفت.