تکلیف به هنگام بروز اختلاف با پیشنهادات مدیر بنگاه که به عنوان داور انتخاب شده است.

پرسش:
در معامله ملکی صورت گرفته میان اینجانب و فروشنده، مدیر بنگاه املاک به عنوان داور انتخاب شده و اینک با بروز اختلاف، پیشنهادهایی که برای حل مشکل مطرح می کند مورد رضایت ما قرار نگرفته و موضوع با بن بست مواجه شده است.تکلیف ما چیست؟

پاسخ:
دو نکته در مورد سوال مطرح شده لازم به ذکر است : نخست اینکه متاسفانه بسیاری از مردم گمان می کنند که داوری برای آشتی دادن مردم و نصف کردن مزایای مقرر در قرارداد میان طرفین دعواست به گونه ای که هیچ کدام از طرفین دعوا ناراضی نشوند ( و به قول عامیانه: نه سیخ بسوزد و نه کباب) و دوم اینکه با توجه به تصور اول که ذکر شد، گمان می کنند هر کسی که انسان درستکاری باشد، صلاحیت داوری دارد. همین دو اشتباه بسیار غلط باعث ایجاد مشکلات عدیده در امر داوری شده است. داور به واقع ، همان قاضی است و حق صدور رای دارد. النهایه، قاضی ای است که با انتخاب و تمایل طرفین انتخاب می شود و البته اگر درست انتخاب شود رسیدگی توسط او، مزایای فراوانی نسبت به رسیدگی دادگستری هم خواهد داشت اما داور ، برای صلح طرفین و آشتی دادن آنها انتخاب نمی شود. هرچند داور هم همچون قاضی باید حتی الامکان ابتدا سعی کند اختلاف را با تراضی طرفین حل کند ولی طبیعی است که در اکثر قریب به اتفاق موارد این امر نتیجه ای در بر ندارد. بنابراین داور باید در این صورت شروع به رسیدگی ماهوی کرده و رایی صادر کند که مبانی شرعی و قانونی در آن مورد رعایت قرار گرفته باشد. طبعا چنین رایی نمی تواند هر دو طرف دعوا را راضی کند و ضرورتی به این امر هم نیست.طبیعی است که صدور چنین رایی نیازمند تشخیص حقوقی است که از هر کسی ساخته نیست. بنابراین در مورد موضوع شما هم بن بستی وجود ندارد و الان داور مکلف است رای حقوقی مناسب را صادر و اعلام کند .اگر داور شما به بن بست خورده است، متاسفانه اشکال، در انتخاب داور غیر متخصص توسط شما بوده است. در هر حال، اگر نتیجه حاصل نشود، شما مجبورید برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنید

پیام بگذارید