تنظیم قراردادهای حقوقی ، از جمله کارکردهای بنیاد داوری گواه است. واقعیت این است که بسیاری از مشکلات و اختلافات مردم در نتیجه ناآگاهی از نحوه تنظیم قراردادهای خصوصی و ابعاد و آثار هر نوع قرارداد روی می دهد. یکی از بخش هایی که ممکن است هم به عنوان نقطه قوت قرارداد و هم نقطه منفی آن مورد پیش بینی طرفین قرار گیرد، شرط داوری است؛ پیش ینی نشدن شرط داوری و طبعا ارجاع اختلافات احتمالی به دادگاه دارای مشکلات خاص خود است، همچنانکه پیش بینی غیر اصولی این شرط نیز دارای مشکلات و تبعات منفی فراوان است. این بنیاد تلاش می کند با خواست و ارجاع طرفین، و با پیش بینی صحیح این شرط در قرارداد، مشکلات آتی احتمالی را به حداقل برساند. همچنین این بنیاد با دارا بودن بهترین و زبده ترین حقوقدانان می تواند در تنظیم عمومی قراردادها، به نحوی ایفای نقش نماید که تمامی مشکلات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادها به کمترین مقدار ممکن کاهش یابد.